نارون

ایستاده بر بلندای باغ،

نارونی سبز.

درخت چنار و برگ های زرد.

بادی سرد

از دروازه های شهر

گذشته است.

نارون ولی هنوز ،

 باور نمی کند،

خزان در راه است.

 

19 مهر ۱۳۹۶
پارک لاله تهران
آیرج کی‌پور

بدون دیدگاه

دیدگاه شما (لطفاً از Internet Explorer استفاده نکنید):

(اطلاعات شما نزد سایت محفوظ خواهد ماند)

*