گزارش مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ۱۳ آذر ۱۳۹۳

پنج‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۳
آیرج کی‌پور

در اطلاعیه های هیئت مدیره آمده بود که مجمع عمومی در ساعت ۱۶ روز پنج شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۳با دستور کار :« ۱- اتخاذ تصمیم در خصوص عزل بازرس و انتخاب بازرس جدید. ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص مبلغ حق عضویت انجمن ۳- سایر مواردکه در صلاحیت مجمع مذکور می باشد.» در مرکز همایش های برج میلاد هم‌زمان با چهاردهمین کنگره انجمن پروستودنتیست های ایران برگزار می گردد.

این مجمع عمومی در ساعت ۱۶:۳۰ در سالن سعدی برگزار شد و بنا به اعلام رسمی ۶۸ نفر در آن شرکت کردند.

پس از انتخاب هیئت رئیسه ( امیر رضا رکن، دکتر صادقی و مصطفی فاطمی) رئیس هیئت مدیره بیژن اخوان آذری سخنانی ایراد کرد و کاظم آشفته در مخالفت با عزل بازرس و سید محمود میران در موافقت با عزل بازرس صحبت کردند و سپس بازرس انجمن نظرش را در باره دستور جلسه اعلام کرد.

هنگام رای گیری اعلام شد که ۶۸ نفر در جلسه حضور دارند. که از این میان (۵۳ نفر) به عزل بازرس رای دادند. در انتخابات  ۳۰ تیر ۱۳۹۰بازرس با ( ۴۲۰ رای)  انتخاب شده بود.

برای بازرسی انجمن علمی ۳ نفر کاندیدا شدند که پس از شمارش نتیجه چنین اعلام شد.

نامزد بازرسی

شفیع جعفری( بازرس اصلی)

امیر حسین پورفرید ( علی البدل)

محمد  رمضان پور

تعداد رای

۴۰ رای

۲۷ رای

۲ رای

دو رای باطله نیز در صندوق وجود داشت.

در بند دوم دستور جلسه حق عضویت اعضای انجمن با  ۴۷ رای ۱۰۰۰۰۰ تومان تعیین شد.

پس از تعیین حق عضویت جلسه خاتمه یافت.

گزارش کامل مجمع عمومی را پس از پیاده شدن نوار خدمتتان خواهم فرستاد. چون بازرس گزارشش را آماده کرده بود. متن این گزارش پیوست شده است.

به نام خدا

گزارش بازرس انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران
به مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده ۱۳  آذر ۱۳۹۳

همکاران عزیز.

هر نهاد اجتماعی بنا به محتوای خود نامی‌ بر می‌گزیند که این نام می‌تواند کار و فعالیت اعضایش را معرفی نماید. نام انجمن ما ، انجمن علمی‌است. 

زمانی که به انجمن علمی‌ دندان پزشکی ایران آمدم امید داشتم در یک نهاد مدنی غیر انتفاعی بتوانم از علم و تجربه ام سود ببرم و وقت آزادم را به سود پیشرفت دانش دندان‌پزشکی به کار برم.

ولی خیلی زود متوجه شدم نام علمی ‌برای چنین نهادی دیگر با محتوایش هم خوانی ندارد. هیئت مدیره ای که بر انجمن مسلط شده ، سمت و سوی این نهاد را به هدف‌های اقتصادی کشیده که با اساس نامه  انجمن  مطابقت ندارد.

در انتخابات سال ۹۰ من تنها کسی بودم که از همان ابتدا نامزد عضویت در رکن بازرسی شدم. ولی نمی‌دانستم مشکلات انجمن در کجااست و راه حل آن کدام است. حتی نمی‌دانستم در مسیر کار بازرسی چه نیروهائی رو در رویم خواهند ایستاد و شیوه عملشان چیست.

خوش بختانه امروز این را می‌دانم و برای حل چالش‌های انجمن همه توانم را به کار خواهم بست.

۱) زمانی که با اساس‌نامه ای دستکاری شده مواجه شدم که در سایت انجمن قرار گرفته بود، به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کردم و متوجه شدم که در تشکیل انجمن علمی‌دندان پزشکی ایران مراحل قانونی تعیین شده طی نشده و تشکیل و ثبت آن با قانون تجارت و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مطابقت ندارد. بنابراین  وظیفه خود می‌دانم ، چگونگی تشکیل و ادامه کار این انجمن را پی‌گیری کنم.

۲) منابع درآمد انجمن علمی‌: «حق عضویت اعضاء و از محل هدایا و کمک ها» است. هیئت مدیره همان طور که از زبان دو نفر از اعضایش دکتر بیژن اخوان آذری و دکتر بهزاد فرخ زاد شنیدید قبول دارد که امروزه در آمد اصلی انجمن از راه برپاکردن نمایشگاه است. کاری که به عنوان بازرس انجمن اعلام می‌کنم  فعالیتی تجاری است  و از نظر اساس‌نامه انجمن ، غیر قانونی است.

۳) در اساس نامه انجمن علمی، مجمع عمومی‌بالاترین رکن است و دو رکن دیگر یعنی رکن هیئت مدیره و رکن بازرسی تابع مصوبات آن هستند، ولی گزارش بازرس در مجمع عمومی‌سالانه بالاتر از اراده رکن مجمع عمومی ‌قرار می‌گیرد. این قدرتی است که قانون به گزارش بازرس می‌دهد تا بتواند بدون هراس به وظیفه اش عمل کند.

  اگر پس از خوانده شدن گزارش مالی هیئت مدیره، بازرس گزارش ندهد، حتی اگر مجمع عمومی ‌گزارش مالی هیئت مدیره را تصویب  کند، از نظر قانون، گزارش مالی هیئت مدیره بدون گزارش بازرس تایید نشده تلقی شده و در هر زمان قابل بررسی است. این را حقوق دانان وزارت بهداشت بسیار خوب می‌دانند. بنابراین علی رغم نظری که دکتر اخوان و دکتر فرخ زاد و دکتر رکن و آقای سعادت مشاور حقوقی آنان دادند، چون در مجمع عمومی ‌اردیبهشت ۹۳ گزارش مالی هیئت مدیره بدون گزارش مالی بازرس تصویب شد، گزارش مالی سالانه هیئت مدیره تایید نشده باقی مانده است و از نظر قانون قابل بررسی و بازبینی است. این که صورت جلسه مجمع عمومی‌را نماینده وزارت بهداشت امضاء کرده باشد یا نکرده باشد تاثیری در ماهیت امر نخواهد داشت.

۴) دخالت و اعمال نفوذ و اقدام علیه رکن بازرسی توسط رکن هیئت مدیره خلاف قانون است. اگر چنین تخلفی نهادینه شود، همه هیئت مدیره‌های متخلف، برای تهدید بازرس به سکوت، از حربه تشکیل مجمع عمومی‌چند نفره و عزل بازرس استفاده خواهند کرد و در عمل رکن بازرسی برای بقای صوری خود در خدمت تایید همه کارهای هیئت مدیره در آمده و خنثی خواهد شد.

تشکیل مجمع عمومی ‌امروز با چنین دستور کاری تخلف از قانون و اساس نامه است و من برای ابطال آن به مراجع قانونی مراجعه کرده و نتیجه را در مجمع عمومی ‌بعدی به اطلاع اعضای انجمن خواهم رساند.

حضور نماینده کمیسیون انجمن های علمی‌گروه پزشکی در این مجمع غیر قانونی نشان داد که متاسفانه این کمیسیون در نمونه هائی که دیده ام، جدیت لازم را برای انجام وظیفه قانونی خود در چارچوب وظایفی که شورای عالی انقلاب فرهنگی برایش تعیین کرده است نداشته و در مواردی آن را نقض کرده است. بنابراین، با مراجعه به شورای عالی انقلاب فرهنگی تلاش خواهم کرد ضعف هائی را که در کار این کمیسیون دیده ام بیان کرده و رهیافت های خود را عرضه کنم.

۵)هر چند تشکیل و ثبت انجمن علمی ‌دندان پزشکی ایران در سال ۱۳۸۷ با قانون مطابقت ندارد ولی چون فعال است و پروانه فعالیت دارد، کار و فعالیت جاری اش باید در چارچوب قانون باشد. بنا بر اساس‌نامه ثبت شده ، مدت زمان فعالیت هیئت مدیره دو (۲) سال است  که با قانون تجارت مطابقت دارد. قانون‌های جاری کشور این اجازه را به کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی نمی‌دهد که این بند از اساس‌نامه را بدون طی مراحل تعیین شده تغییر دهد. بنابراین به عنوان بازرس قانونی انجمن، از همین جا از هیئت مدیره می‌خواهم مقدمات برگزاری مجمع عمومی ‌و انتخابات هیئت مدیره را برای فروردین ۱۳۹۴ تدارک ببینند. چنان چه مجمع عمومی ‌و انتخابات هیئت مدیره در زمان تعیین شده برگزار نشود،  من با اختیارات بازرس، مجمع عمومی‌ و انتخابات را برگزار خواهم کرد.

در این ۲۰ ماه فعالیت بازرسی، همه راه های ممکن را برای ایجاد شرایط درونی برای حل مشکلات پیش آمده به کار بردم که آخرین آن فراخوان مجمع عمومی ‌به دعوت من در ۸ آبان ۹۳ بود که تلاشی دموکراتیک برای حل معضلات به مدد مشورت با همکاران بود که متاسفانه دیدیم که هیئت مدیره و همفکرانش، در آن مجمع عمومی‌ چه بر سر قانون و اساس نامه آوردند و عملاً همه راه ها را بستند.

بنابراین متاسفم که مجبور شدم سرانجام پس از نزدیک به ۲۰ ماه تلاش ،(برای اقناع هیئت مدیره به رعایت قانون و اساس‌نامه)، به عنوان آخرین تلاشم برای احقاق حق و انجام وظیفه قانونی بازرسی، برابر آن‌چه که در قانون برایم تعیین شده است به ارگان‌های صلاحیت‌دار قضائی مراجعه کنم. پرونده شکایتم علیه هیئت مدیره اکنون در دست بررسی است و پس از خاتمه آن نتیجه را به اطلاع مجمع عمومی ‌بعدی خواهم رساند

در پایان،  سخن من با همکاران عزیز عضو انجمن است. همکاران عزیز. به انجمن بیایید. در مجامع عمومی ‌شرکت کنید و با اعمال اراده و با خرد جمعی اجازه دهید انجمن علمی ‌ما همان طور که در اساس‌نامه‌اش درج شده انجمنی غیر دولتی و غیر انتفاعی و سازمان داوطلبانه دندان پزشکان باقی بماند.

برای تک تک شما همکاران عزیز آرزوی سلامتی و شادابی دارم.

با تشکر
دکتر  میترا  میرمحمدی

بدون دیدگاه

دیدگاه شما (لطفاً از Internet Explorer استفاده نکنید):

(اطلاعات شما نزد سایت محفوظ خواهد ماند)

*