تشکیل انجمن صنفی شهرستان (کارفرمایی)

لطفاً برای دریافت نسخه پی دی اف (PDF) این مقاله این‌جا کلیک کنید


آیرج کی‌پور
۱۲ بهمن ۱۳۹۴

پیش گفتار: ما دندان پزشکیم. از میان ما، برخی در رشته ای تخصص ویژه یافته اند تا با یاری دیگر اعضای جامعه پزشکی، به درمان بیماری‌های پیچیده و سخت بپردازند و برخی دیگر در تلاشند پس از دوران دانشگاه با گذراندن دوره‌های آموزشی، رویه دانش و کارائی بالینی خود را افزایش دهند. ولی همه ما دندان‌پزشکان در جریان کار حرفه ای با چالش‌های مشترکی روبرو می‌شویم که گشایش آن بدون همیاری و بدون داشتن سازمانی نیرومند بسیار دشوار می‌شود. بنابراین نیاز به انجمن صنفی فراگیری داریم که بتوان در هر جای این سرزمین کار می‌کنیم، به آن دسترسی داشته باشیم.

سال‌ها است به نام دندان‌پزشکان، سازمان‌هائی مردم نهاد با عنوان «انجمن صنفی» به مرکزیت تهران تشکیل داده اند ولی در عمل، آن چه امروز دیده ایم، این است که این انجمن‌های صنفی ناکارآمد شده و به انزوا کشانده شده‌اند. تا آن‌جا که در انتخابات مرکزی «انجمن صنفی دندان‌پزشکی ایران» ، کم‌تر از ۴۰ نفر از جمعیت ۳۰ هزار نفری دندان‌پزشکان شرکت کرد و ۴ نفر با کم‌تر از ۲۵ رای به عضویت هیئت مدیره درآمدند.  طبیعی است چنین سازمان‌هائی با این روش اداره، به جز آسیب، بار دیگری نخواهند داشت.

برای شرکت همه‌گیر دندان‌پزشکان در سازمان حرفه خود و فعال بودن آنان در پیش‌برد هدف‌های اساس نامه ای و برای تامین حداکثری منافع حرفه و یاری به دندان‌پزشکان در چالش‌های حرفه ای و رفاهی و آموزشی و در نتیجه شرکت کاراتر در به بار نشاندن برنامه‌های نظام سلامت شهروندان کشورمان، لازم است انجمن‌های صنفی مستقل در تک تک شهرستان‌ها به نام هر شهرستان تشکیل شود.  (از شهرستان‌های بزرگی مانند تهران تا شهرستان‌های کوچک دور افتاده نسبت به تهران)،

چون دندان‌پزشکان در سراسر ایران پراکنده هستند، هر انجمن صنفی شهرستان در چشم انداز گسترش فعالیت خود می‌بایست با شهرستان‌های استان « کانون صنفی دندان‌پزشکان استان …» را تشکیل دهد. با پیوستن کانون‌های صنفی استان‌های ایران به یک‌دیگر، « شورای سراسری ( عالی) انجمن‌های صنفی ایران» تشکیل خواهد شد تا بتوانند با برخورداری از توان یک‌دیگر، در اجرای اساس‌نامه‌های مشترک، انتقال تجربه  و برآوردن نیاز همه دندان‌پزشکان ایران موفقیت داشته باشند.

شرکت پر شمار دندان‌پزشکان در مجمع عمومی ‌موسس انجمن صنفی شهرستان می‌تواند تداوم گام‌های بعدی موفقیت آمیز انجمن صنفی شهرستان را تضمین کند.

 تشکیل انجمن صنفی شهرستان (کارفرمایی)

برای تشکیل انجمن صنفی دندان پزشکان شهرستان مدرک های زیر لازم است:

الف):

۱) انتخاب نماینده هیئت موسس برای ارائه تقاضا نامه به اداره کل کار و پی گیری آن

۲) تقاضا نامه «تاسیس انجمن صنفی دندان پزشکان شهرستان …» به اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان با امضای دست‌کم ۱۰نفر از دندان پزشکان (نمونه شماره ۱)

۳)لیست مشخصات کامل امضا کنندگان ( نام، نام خانوادگی، محل تولد، شماره کارت ملی، نشانی محل سکونت، نشانی محل کار( مطب)، تلفن تماس ) (نمونه شماره ۲)

۴) فتوکپی پروانه مطب همه امضا کنندگان همراه با ۱-فتوکپی شناس‌نامه ۲- فتوکپی کارت ملی

۵)ارائه اساس نامه انجمن صنفی دندان پزشکان شهرستان …

ب)

پس از ارائه تقاضا نامه تاسیس انجمن صنفی، اعضای هیئت موسس( امضاء کنندگان تقاضا نامه) می‌بایست «فرم مشخصات تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی» را تکمیل کنند.

توضیح: فرم چاپی جدید آن را می‌توان از اداره کار گرفت. در صورت نبودن فرم جدید، نمونه شماره ۱ را می‌توان ارائه داد

فرم دیگری با عنوان « فرم مشخصات اعضای انجمن صنفی کارفرمایی» توسط اعضای هیئت موسس تکمیل می‌گردد

توضیح: فرم چاپی جدید آن را می‌توان از اداره کار گرفت. در صورت نبودن فرم جدید، نمونه شماره ۲ را می‌توان ارائه داد.

 

پ) پس از این که اداره کار اجازه تاسیس انجمن صنفی را صادر کرد، انجمن صنفی می‌بایست در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد. اداره کل ثبت شرکت ها با دریافت اسناد لازم برای انجمن به عنوان یک موسسه « شناسه ملی» صادر می‌کند.

ت) آگهی تاسیس و ثبت انجمن صنفی می‌بایست ۱-در یکی از روزنامه های پرتیراژ  و ۲-روزنامه رسمی‌کشور درج شود.(نمونه شماره ۳)

ج) دعوت کتبی:  از دندان پزشکان شهرستان برای شرکت در مجمع عمومی‌هیئت موسس برای تصویب اساس نامه و انتخاب نخستین هیئت مدیره دعوت کتبی به عمل می‌آید. (بهتر است در هنگام تحویل دعوت نامه امضا گرفته شود.)

اطلاعیه برگزاری مجمع می‌بایست دست کم ۱۵ روز کاری پیش از برگزاری مجمع عمومی‌در روزنامه پرشماره درج شده و توسط شبکه‌های مجازی بسیار گسترده اطلاع رسانی شود. ( هدف این است که به تک تک دندان پزشکان اطمینان داده شود انجمن صنفی شیشه ای بوده و فعالیت آن شفاف با رعایت حقوق تک تک آنان خواهد بود. )

در آگهی دعوت می‌بایست ۱-مکان برگزاری مجمع عمومی‌۲- زمان برگزاری مجمع عمومی۳- دستور کار آن روشن و بی ابهام آورده شود. ( در همه مجمع های عمومی‌انجمن صنفی، به شدت باید از نوشتن « و سایر موارد…) پرهیز کرد. دستور کار مجمع عمومی می بایست برابر ماده های اساس نامه باشد. (نمونه شماره ۴)

چ) اطلاع رسانی برگزاری مجمع عمومی‌به اداره کار محل با ارائه سند‌های لازم

*پیش نویس اساس نامه انجمن صنفی به گونه ای منتشر می‌شود که همه دندان پزشکان بتوانند نسخه‌ای از آن را تهیه و مطالعه کنند. این پیش نویس در مجمع عمومی‌به بحث گذاشته خواهد شد.

* برای نهادینه کردن:  رعایت اساس نامه، قانون پذیری، گسترش دموکراسی و افزایش اعتماد دوسویه ،  در انجمن صنفی، بهتر است از همان آغاز، کنش هیئت موسس در همه مرحله ها با رعایت اساس نامه انجام شود.

۱
برگزاری مجمع عمومی‌

۱)مجمع عمومی‌در مکان و زمانی که در دعوت نامه های کتبی و اطلاعیه ها آمده است، تشکیل می‌شود.

۲)مشخصات کامل کلیه شرکت کنندگان در مجمع در « لیست حاضران در نخستین مجمع عمومی‌انجمن صنفی شهرستان …» ثبت می‌شود. (نمونه شماره ۵)

۳)همه شرکت کنندگان باید فرم عضویت در انجمن های صنفی را پر کرده و به عنوان عضو انجمن در مجمع عمومی‌شرکت کنند. نمونه شماره ۶

۴) به هر یک از شرکت کنندگان یک نسخه از اساس نامه پیش نهادی انجمن صنفی داده می‌شود.

۳)پس از رسمیت یافتن جلسه، سال‌خورده ترین دندان پزشک شرکت کننده در مجمع عمومی ‌به عنوان رئیس سنی ، مجمع عمومی ‌را اداره خواهد می‌کند.

۴) با نظارت و مدیریت رئیس سنی ،  اعضای هیئت رئیسه مجمع عمومی‌با رای علنی حاضران انتخاب می‌شوند. هیئت رئیسه شامل ۳ نفر خواهد بود که بین خود یک نفر را به عنوان رئیس ، یک نفر منشی و یک نفر ناظر تعیین خواهند کرد.

۵) در صورتی که تعداد اعضای انجمن بیش از ۲۰ نفر باشد، اعضای هیئت رئیسه و هیئت نظارت بر انتخابات نمی‌توانند کاندیدای عضویت در هیئت مدیره و بازرسی شوند.

۶) هیئت رئیسه پس از استقرار، دستور جلسه را می‌خواند و برای تصویب تک تک بندهای آن رای گیری می‌کند.

۷)سه نفر به عنوان ناظر بر انتخابات با رای گیری علنی تعیین خواهند شد تا بر کار هیئت موسس که برگزاری انتخابات را به عهده خواهد داشت نظارت کنند.

۷) پس از آن نام نامزدهای عضویت در  هیئت مدیره  و بازرسی اعلام می‌شود.

۸) بهتر است در نخستین مجمع عمومی به هر کاندیدا حداکثر ۳ دقیقه وقت کنترل شده داده شود تا شرکت کنندگان با دیدگاه آنان آشنا شوند. پس از تشکیل انجمن صنفی، چگونگی تبلیغات و مدت زمان آن بر پایه آوین نامه ای که توسط هیئت مدیره تهیه و در مجمع عمومی تصویب خواهد شد، انجام می شود.   

۹) پس از پایان انتخابات، هیئت رئیسه صورت جلسه برگزاری مجمع عمومی‌ را تهیه می‌کند و به امضاء ناظران انتخابات و هیئت موسس می‌رساند.

۱۰) در صورت جلسه می‌بایست نکته های زیر رعایت شود:

-*تاریخ و ساعت برگزاری

*تعداد اعضای حاضر

*نام هیئت رئیسه

*مصوبه های مجمع عمومی‌بر اساس دستور کار با تعداد رای هر یک ( رای موافق، رای مخالف، )

در صورت تقاضای مخالفان نظر آنان مختصر و مفید در صورت جلسه نوشته خواهد شد.

*مصوبه های دیگر مجمع عمومی‌

*نام نامزدهای عضویت در هیئت مدیره و بازرسی

*تعداد کل رای دهندگان

*تعداد رای هر یک از نامزدها .

*مشخص کردن نام اعضای اصلی و علی البدل رکن هیئت مدیره و رکن بازرسی.

خ) ثبت تغییرات انجمن صنفی شهرستان ….

حداکثر  یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی،  نخستین جلسه هیئت مدیره تشکیل می‌شود و با رای گیری، سمت هر یک از اعضای هیئت مدیره بر پایه اساس نامه مشخص می‌شود.

هیئت مدیره بلافاصله پس از تعیین سمت اعضای آن، می‌بایست مدرک‌های زیر را برای ثبت تغییرات انجمن به اداره کار استان ارائه دهد:

۱)صورت جلسه مجمع عمومی

۲) لیست نام حاضران در مجمع عمومی‌با امضاء آنان

۳) تکمیل پرسش نامه آماری شماره ۳ وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی (لیست پیوست)

۴) کپی آگهی دعوت مجمع عمومی‌در روزنامه و آگهی تاسیس انجمن صنفی دندان پزشکان شهرستان …

۵)دو نسخه اساس نامه مصوب مجمع عمومی‌که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده باشد.

۶)صورت جلسه هیئت رئیسه مبنی بر تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره. در این صورت جلسه باید به نکته های زیر دقت شود.

*نوشتن تاریخ و ساعت برگزاری جلسه

*اعضای اصلی حاضر در جلسه هیئت مدیره

*سمت های زیر می‌بایست مشخص شده باشد: رئیس، نایب رئیس، دبیر، خزانه دار، صاحبان امضاء اسناد و اوراق بهادار بر پایه اساس نامه،

*تعداد رای موافق و مخالف. در صورتی که عضو مخالف نظر معینی داشته باشد می‌بایست در صورت جلسه قید شود.

*تکمیل پرسش‌نامه آماری شماره ۷ وزارت کار و امور اجتماعی (در صورتی که نیاز باشد.) ( پرسش نامه پیوست)

د) اداره کار پس از دریافت مدرک ها گواهی ثبت انجمن و گواهی درستی برگزاری مجمع عمومی‌و انتخابات را صادر خواهد کردو انجمن فعال شده و هیئت مدیره اداره انجمن را بر پایه اساس نامه آغاز خواهد کرد.   

اساس‌نامه انجمن صنفی دندان‌پزشکان شهرستان (کارفرمایی)

فصل یکمکلیات

ماده ۱ هدف:

به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی‌ایران مصوب سال ۱۳۶۹ و در اجرای آیین نامه‌‌های مربوطه و به منظور حفظ و رعایت حقوق و منافع قانونی، بهبود وضع اقتصادی و ارتقا سطح دانش و مهارت اعضاءکه خود متضمن حفظ منافع، ارتقای دانش و فناوری پزشکی و سلامت شهروندان جامعه نیز می‌باشد ؛ این انجمن صنفی برای مدت نامحدود تشکیل می‌گردد.

ماده ۲ -نام، حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی

انجمن صنفی دندان پزشکان شهرستان …    (کارفرمایی  (که در این اساس‌نامه به اختصار انجمن صنفی

نامیده می‌شود، در حوزه جغرافیایی شهرستان …  فعال بوده و ‌اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی آن در استان …   شهرستان …    به نشانی …             تلفن … می باشد.

تبصره – هیئت مدیره می‌تواند هر زمان که ایجاب نماید، نشانی انجمن صنفی را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییردهد. تغییر نشانی می‌بایست به تصویب مجمع عمومی ‌فوق العاده رسیده و نتیجه به طور کتبی به وزارت مربوطه ( امروز با نام تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی(  اطلاع داده شود. تغییر نشانی بلافاصله باید در اداره ثبت شرکت‌‌ها ثبت شود.

ماده ۳ حقوق و وظیفه‌های انجمن صنفی:

۱-کوشش در جهت استیفای حقوق و خواست‌‌های مشروع و قانونی اعضاء از راه ایجاد زمینه‌های مساعد

به منظور نیل به هدف‌های انجمن صنفی،

۲- جمع آوری اطلاعات و بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیاز‌ها و اولویت‌‌ها و برنامه ریزی برای تامین نیاز‌های صنفی و آموزشی‌، توسعه و گسترش فعالیت،

۳- کوشش برای هماهنگی در امور آموزش، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با

وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی، دانشگاه ها و سایر دستگاه‌‌ها و نهاد‌های ذیربط برای انجام آموزش و چالش‌های مربوط به حرفه

۴-تلاش برای بهبود شرایط کاری و فعالیت حرفه ای و یاری به دندان پزشکان برای حل وظیفه ها ی حرفه ای از قبیل پرداخت عادلانه مالیات، عوارض شهرداری، اجاره یا خرید مطب، مسکن، شرکت های تعاونی (اعتبار، مصرف، مسکن) وصندوق تعاون، بازنشستگی، ورزش و مسائل دیگر مربوط به حرفه و رفاه اعضاء و کوشش در جهت ارتقای دانش حقوق صنفی و پزشکی اعضاء با برگزاری دوره‌های بازآموزی و همایش و کنگره‌های علمی ویژه اعضاء انجمن صنفی و انتشار کتاب ها و نشریات با رعایت اصل پانزدهم قانون اساسی و قانون های جاری.

۵- انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لایحه‌‌ها و طرح‌‌های مربوط به وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی‌، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، نظام پزشکی و مجلس شورای اسلامی و  جلب پشتیبانی نهادها و سازمان‌های دولتی و بومی و ملی نسبت به هدف‌های انجمن.

۶- قبول مسئولیت و همکاری در چارچوب اساس نامه با وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌‌ها و نهاد‌های رسمی ‌در انجام وظیفه ها و تکلیف هائی که این دستگاه‌‌ها در چارچوب مقررات به انجمن‌های صنفی محول می‌کنند و آمادگی برای ارائه مشورت‌‌های لازم به آن‌‌ها .

 

7-خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آن‌که به قصد تجارت و جلب نفع و خلاف اساس نامه نباشد

تبصره: انجمن صنفی غیر دولتی‌، غیر انتفاعی و داوطلبانه است و به نام آن هرگونه فعالیت تجاری به هر عنوانی ممنوع می‌باشد.

۸-پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن‌های صنفی مربوط یا مشابه آن با رعایت مقررات قانونی و همکاری با سایر تشکل‌های صنفی، سمن‌ها و انجام سایر وظیفه ها و اختیارهائی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن‌های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.

۹- همکاری و هماهنگی با انجمن‌های صنفی و انجمن‌های علمی‌دندان پزشکی، پزشکی و پیراپزشکی در همه عرصه‌های حرفه ای بر پایه اساس نامه و قانون های جاری.

فصل دوم: شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی

 ماده ۴ – شرایط عضویت :

کلیه دندان پزشکانی که پروانه کار و شماره نظام پزشکی دارند، در صورت دارا بودن شرایط زیر می‌توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند:

۱- تابعیت ایران .

۲-شاغل در حوزه فعالیت انجمن صنفی بر اساس نشانی پروانه مطب

۳- ارائه مدارک مبنی بر کارفرما بودن .( داشتن مطب خصوصی)

۴- قبول اساس‌نامه و فعالیت در چارچوب اساس نامه، تصمیم‌‌ها و مصوبه‌‌ها قانونی ارکان انجمن صنفی.

۵-  پرداخت حق عضویت سالانه به طور مرتب

تبصره ۱- عضوی که حق عضویت سال پیش و بدهی خود را تا زمان برگزاری مجمع عمومی ‌نپرداخته باشد حق شرکت در مجمع عمومی ندارد و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ‌از وی سلب می‌شود. 

تبصره ۲- کلیه واجدان شرایط می‌توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچ کس را نمی‌توان به

عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

تبصره ۳- شکایت در خصوص عدم پذیرش عضویت متقاضیان به دلیل عدم احراز شرایط عضویت توسط

هیئت مدیره یا محرومیت موقت عضویت اعضاء ، توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی عادی ‌مطرح می‌شود. تصمیم‌ مجمع عمومی در این زمینه قابل اجرا است ولی داوطلب حق دادخواهی در مجمع های بعدی را دارد.

تبصره ۴- در صورتی که هر یک از اعضاء شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست بدهد، از عضویت در

انجمن مستعفی شناخته می‌شود‌، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی خواهد بود.

ماده ۵- محرومیت موقت از عضویت انجمن صنفی

۱- عدم پرداخت حق عضویت تعیین شده) با توجه به ماده ۸ این اساس‌نامه (با اعلام مسئولان مالی

انجمن صنفی.

۲- عدم رعایت مفاد این اساس‌نامه با گزارش هیئت مدیره انجمن صنفی بر پایه سند و مدرک محکم و تصویب آن در مجمع عمومی عادی ‌سالانه

۳- از دست دادن شرایط مندرج در ماده ۴ این اساس‌نامه.

۴-آرای قطعی کیفری صادره از سوی نهادهای قضایی کشور که موجب لغو شرایط عضویت شود.

۵- تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بیش از یک سال.

تبصره در مورد بند۱و۲ عضویت شخص مورد نظر تا تشکیل مجمع عمومی ‌به حالت تعلیق در می‌آید. تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی‌ عادی، عضو انجمن حق انتخاب شدن در کارگروه‌ها، شرکت در مجمع عمومی و نامزد شدن در انتخابات نخواهد داشت.  

ماده ۶ منابع مالی انجمن صنفی

۱- حق عضویت سالیانه که مبلغ آن توسط مجمع عمومی‌عادی معین می‌گردد.

۲-کمک‌های مالی داوطلبانه اعضاء در حد توانایی و به اختیار کمک دهنده.

۳-کمک‌های مالی و جنسی داوطلبانه علاقه مندان به انجمن صنفی

تبصره۱-قبول و دریافت کمک‌های مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط است به اطلاع کتبی به وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی .

تبصره ۲– انجمن صنفی دارای دست‌کم ۳ دفتر با عنوان‌های۱-دفتر عضویت و ثبت مشخصات اعضاء ۲- دفتر امورمالی ۳- دفتر صورت‌جلسه‌های هیئت مدیره می‌باشد.

ماده۷-کلیه اعضاء باید باتوجه به ماده ۶ حق عضویت خود را مرتباً به خزانه‌دار پرداخت کنند یا به حساب

بانکی که انجمن صنفی تعیین و اعلام می‌کند واریز و رسید بانکی را به خزانه دار تسلیم نمایند.

تبصره ۱- دریافت و جمع آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض‌های چاپی شماره دار باشد و به امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه دار انجمن یا مسئول تعیین شده رسیده و در دفتر روزانه ثبت و شماره آن بر روی قبض قید شود. واریز های بانکی نیز می بایست در همین دفتر ثبت شود.

تبصره ۳- هیئت مدیره نمی‌تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساس‌نامه به

مصرف برساند .

ماده۸- چنان‌چه هر یک از اعضاء در مدت حداکثر ۶  ماه بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضویت خودداری نماید‌، به وی اخطار کتبی داده می‌شود. چنان‌چه از تاریخ اخطار، حداکثر ظرف۳ ماه بدون عذر موجه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید، هیئت مدیره گزارش وی را به نخستین مجمع عمومی‌عادی خواهد داد. تصمیم گیری در باره عضویت وی از اختیارات مجمع عمومی‌عادی می‌باشد .

تبصره –  تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر، با هیئت مدیره است. نظر و دلیل هیئت مدیره می‌بایست در دفتر صورت جلسه ثبت شود.

فصل سوم: ارکان انجمن صنفی

ماده ۱۰ رکن‌های  انجمن صنفی عبارت است از :

الف. رکن مجمع عمومی

ب. رکن هیئت مدیره

ج.  رکن بازرسی

الف رکن مجمع عمومی‌ وظیفه و اختیار:

ماده۱۱- مجمع عمومی‌که عالی ترین رکن انجمن صنفی است‌، از اجتماع عضوهای حقیقی به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می‌گردد.

تبصره ۱٫ برای تشکیل مجمع‌‌ عمومی‌عادی و فوق العاده، هیئت مدیره موظف است نسبت به دعوت اعضاء با درج در روزنامه تعیین شده، نامه، سایت، شبکه مجازی و … که در آن، روز، ساعت، مکان تشکیل و دستور جلسه قید شده باشد؛ اقدام نماید.

دستور جلسه باید مشخص و روشن باشد و از به کار بردن عبارت‌هائی مانند « وسایر مواردی که …» و مانند این ها که می‌تواند ایجاد ابهام کند، خودداری شود.

تبصره ۲٫ از تاریخ دعوت عضو تا تشکیل مجمع عمومی‌ و هم‌چنین بین دو مرحله مجمع عمومی‌، باید دست‌کم ۲۰ روز بازه زمانی باشد و حداکثر این فاصله نباید از ۴۵ روز تجاوز کند.

تبصره ۳٫ دعوت مجمع‌‌های عمومی ‌به تصویب هیئت مدیره خواهد بود و در صورت سرپیچی هیئت مدیره، بازرس می‌تواند نسبت به دعوت مجمع عمومی ‌اقدام کند. هم‌چنین در صورت خودداری بازرس، دست‌کم یک چهارم اعضاء می‌توانند مجمع عمومی ‌را دعوت نمایند .

تبصره ۴دعوت کنندگان مجمع‌‌های عمومی‌ عادی یا فوق العاده‌، وظیفه دارند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع عمومی ‌را دست‌کم ۲۰ روز پیش از تشکیل‌، طی دعوت‌نامه کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند.

تبصره۵٫ اخذ رای در جلسه‌‌های مجمع‌‌های عمومی ‌علنی است ، مگر در مورد انتخاب هیئت مدیره‌، هیئت داوری و بازرس که به‌طور کتبی و مخفی به عمل خواهد  آمد

تبصره۶٫  هر شخص می‌بایست خود شخصاً در مجمع عمومی ‌شرکت داشته باشد ولی برای شرکت در انتخابات، حضور فیزیکی عضو دارای حق رای الزامی ‌نیست و می‌تواند رای الکترونیکی بدهد.

تبصره ۷– هیئت مدیره موظف است در فراخوان برگزاری انتخابات نوع رای گیری را اعلام نماید. ( نوشتاری یا الکترونیکی)

ماده ۱۲ – مجمع عمومی‌عادی سالانه، هر سال یک بار با حضور دست‌کم نصف به‌علاوه یک اعضاء رسمیت می‌یابد. چنان‌چه بار اول تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب لازم نرسید، هیئت مدیره با ذکر دلیل، برای نوبت دوم فراخوان خواهد داد. برای بار دوم و نوبت‌های بعدی به همان ترتیب دعوت و جلسه مجمع عمومی با حضور دست‌کم یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت

تبصره۱: برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه اجباری است و هیئت مدیره موظف به برگزاری آن می باشد.

تبصره۲:در صورت برگزار نشدن مجمع عمومی سالانه در زمان تعیین شده یا تا پایان سال جاری، هیئت مدیره سه ماه فرصت دارد مجمع عمومی سالانه را برگزار نماید. پس از سه ماه هیئت مدیره مستفعی شناخته شده و بازرس موظف است بلافاصله مجمع عمومی را با رعایت اساس نامه برگزار کند.

تبصره۳: در صورت ناتوانی یا استنکاف بازرس ، پس از یک ماه، اعضای انجمن با هر تعداد می‌توانند مجمع عمومی را با رعایت اساس نامه برگزار و هیئت مدیره جدید را انتخاب و نتیجه را به مسئولان ذیربط اطلاع دهند.   

تبصره ۳.  مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده در موقع ضرور ، بنا به تشخیص و دعوت هیئت مدیره یا بازرس یا یک چهارم اعضاء به‌طور فوق العاده تشکیل می‌گردد. وظیفه ها و اختیارات مجمع عمومی‌عادی فوق العاده بر اساس دستور جلسه فراخوان برگزاری مجمع عمومی‌ و در چارچوب مجمع عمومی‌عادی می‌باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و حدنصاب آن‌، همانند مجمع عمومی‌عادی سالانه خواهد بود .

تبصره۴: تصمیم‌‌های مجمع عمومی‌عادی در کلیه مرحله‌ها ، با اکثریت نصف به‌علاوه یک آرای حاضران معتبر است، مگر در مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرس که با اکثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود.

ماده ۱۳٫ وظیفه و اختیارمجمع عمومی‌عادی سالانه عبارتست از :

۱٫شنیدن گزارش کاری و گزارش مالی هیئت مدیره و گزارش بازرس در باره کار‌های انجام شده و گزارش هیئت مدیره

 1. بررسی پیش‌نهاد‌های هیئت مدیره مربوط به برنامه‌های سال جاری و آتی انجمن صنفی .
 2. شنیدن نظر شرکت کنندگان در مجمع عمومی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش کاری و مالی و پیش نهاد های هیئت مدیره و بودجه آتی انجمن صنفی .

تبصره۱: بدون شنیدن گزارش بازرس، مجمع عمومی‌ اختیار تصویب گزارش مالی و کاری هیئت مدیره و بودجه آتی پیش‌نهادی را ندارد.

تبصره ۲- در صورت رد گزارش هیئت مدیره توسط بازرس، کمیسیونی مرکب از سه نفر با رای مجمع عمومی برگزیده می شوند. ( هیئت داوری) . این هیئت در نشست مشترک با هیئت مدیره و بازرس و بررسی شکایت بازرس، به موضوع رسیدگی کرده و نتیجه را حد اکثر دو ماه بعد برای تصمیم گیری به مجمع عمومی‌عادی فوق العاده خواهد برد. زمان تشکیل مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده با دستور کار «تصمیم گیری در باره گزارش هیئت مدیره و بازرس و بودجه آتی انجمن صنفی». در همان جلسه توسط مجمع عمومی ‌تعیین خواهد شد. این زمان نمی بایست بیش از ۲ ماه باشد.

تبصره ۳: کلیه گزارش‌ها و سخنرانی‌ها و مصوبه‌های همه مجمع های عمومی می بایست بدون ممیزی چاپ و در اختیار اعضای انجمن قرار گیرد.

۳- دادن رهنمود، تصویب سیاست‌های کلی، تصویب آئین نامه های پیش‌نهادی هیئت مدیره و اعضاء، تعیین خط مشی و برنامه‌های آتی انجمن صنفی .

۴- تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضاء درخصوص دعوت به مجمع عمومی ‌و سایر موارد برابر اساس نامه

۵- بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی که صلاحیت آنان از سوی هیئت

مدیره تأیید نشده باشد .

۶- رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساس‌نامه، از عضویت انجمن صنفی

« محرومیت موقت از عضویت» یا سلب عضویت شده اند( موضوع ماده ۵ اساس‌نامه)

۷- تفویض اختیار به هیئت مدیره در رسیدگی به مطالبات حرفه ای دندان پزشکان در نهادهای قانونی

۸- تصمیم گیری در باره تأسیس و تقویت شرکت‌‌های تعاونی و سایرمراکز مرتبط.

۹-  انتخاب و عزل انفرادی و دسته جمعی اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن صنفی پس از بررسی سند و مدرک‌های موجود

تبصره:  پیش‌نهاد عزل عضوی از هیئت مدیره و بازرس با امضای دست‌کم یک سوم اعضای حاضر و تصویب آن با دوسوم رای شرکت کننندگان در مجمع عمومی‌ عادی خواهد بود. کلیه مدرک‌‌ها و سند‌‌ها و سخنرانی‌های مربوط به عزل هیئت مدیره و بازرس می‌بایست به طور کامل و شفاف منتشر و در اختیار اعضای انجمن قرار گیرد.

۱۰-تعیین میزان حق عضویت اعضاء

۱۱-تعیین روزنامه برای اطلاع رسانی به اعضاء

ماده۱۴ – مجمع عمومی‌فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد موضوع ماده ۱۵‌، با حضوردست‌کم نصف به‌علاوه یک اعضاء تشکیل خواهد شد. چنان‌چه بار اول این نصاب حاصل نشود ؛ در مرحلۀ دوم با حضور دست‌کم یک سوم اعضاء رسمیت می‌یابد و در هر حال تصمیم‌های همه نوبت‌‌ها با اکثریت دو سوم آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده۱۵ –  وظیفه ها و اختیارات مجمع عمومی ‌فوق العاده عبارت است از :

۱-طرح و تصویب اصلاحات اساس‌نامه

۲- انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیئت تصفیه.

تبصره۱: پیش‌نهاد‌ در زمینه تغییر یا اصلاح اساس‌نامه‌، باید توسط هیئت مدیره تصویب و به طور مشخص و برابر اساس نامه تدوین شده باشد و متن آن کتباً دست‌کم ۲۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی‌فوق العاده به اطلاع کلیه اعضاء و وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی رسانده شود. مجمع عمومی می تواند تنها این پیش‌نهاد را در دستور کار خود قرار دهد.

تبصره ۲- چنان‌چه عضوی پیش‌نهاد مشخصی برای تغییر در اساس نامه داشت، این پیش‌نهاد در هیئت مدیره مطرح می‌شود. در صورت رد پیش‌نهاد، نظر هیئت مدیره با دلیل و به طور کتبی می بایست به اطلاع پیش‌نهاد دهنده و بازرس انجمن رسانده شود.

 

ماده۱۶: پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسۀ مجمع عمومی‌توسط

رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره، بلافاصله هیئت رئیسه مجمع عمومی ‌مرکب از دست‌کم یک رئیس،

یک نایب رئیس، یک منشی و یک ناظر از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و اداره جلسه را بر عهده خواهند گرفت.

تبصره ۱ – چنان‌چه انتخابات هیئت مدیره و بازرس یا یکی از آن‌‌ها نیز در دستور کار مجمع عمومی‌عادی

باشد دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر انتخابات از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضاء انتخاب می‌شوند .

تبصره۲- اعضای هیئت رئیسه و نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای عضویت درهیئت مدیره و بازرسی

باشند مگر در زمانی که انجمن صنفی دارای کم‌تر از ۲۰ عضو باشد.

تبصره۳- برگزار کنندگان مجمع‌‌های عمومی‌عادی یا فوق العاده موظف هستند فهرست نام ‌و مشخصات اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی را تهیه و در آغاز کار مجمع عمومی، در اسناد هیئت رئیسه مجمع عمومی قرار دهند.

تبصره ۴ – هیئت رئیسه وناظران بر انتخابات‌، وظیفه دارند در پایان رای گیری، پس از شمارش و اعلام تعداد رای به ترتیب حائزان اکثریت‌، اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره‌، بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورت‌جلسه تعیین نمایند.

تبصره ۵: در صورتی که رای گیری برای گزینش هیئت مدیره و بازرس به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، زمان شروع و پایان انتخابات می‌بایست در همه حوزه های رای گیری هم زمان باشد.

تبصره ۶- هرگاه در مجمع عمومی‌، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوع‌های طرح شده در دستور جلسه خاتمه نیابد‌، هیئت رئیسه مجمع با تصویب اکثریت اعضاء می‌تواند اعلام تنفس نموده‌، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از دوهفته متجاوز نباشد، معین کند. تمدید جلسه‌، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی است که در صورت عدم تشکیل، در مرحله بعدی‌، مجمع عمومی‌طبق روال مندرج در این اساس‌نامه برگزار خواهد شد. 

 

ماده ۱۷: چنان‌چه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی ‌با ذکر دلیل به چگونگی برگزاری مجمع عمومی ‌و انجام انتخابات کتباً اعتراض کنند، هیئت رئیسه و نظارت بر انتخابات موظف خواهند بود، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت اعتراض، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن صنفی خصوصاً اعضای اعتراض کننده برسانند و رونوشت آن را به وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نمایند.

تبصره۱: بازرس انجمن مرجع دریافت کننده اعتراض به تدارک برگزاری مجمع عمومی‌ و انتخابات و فرایند انجام آن است. بازرس موظف است پس از دریافت پاسخ هیئت هیئت مدیره و ناظران، نتیجه را به شخص اعتراض کننده و با نشر آن به اطلاع اعضای انجمن برساند.

تبصره ۲- پس از برگزاری مجمع  عمومی ‌و انتخابات، چنان‌چه اعتراض رسیده وارد باشد، هیئت رئیسه و ناظران با حضور بازرس، به بررسی موضوع می‌پردازند.  نتیجه تصمیم گیری می‌تواند برطرف کردن ایراد، برخورد با متخلف تا ابطال مصوبه‌‌های مجمع عمومی‌ یا انتخابات باشد. در این صورت تاریخ دقیق برگزاری مجمع و انتخابات می‌بایست با همان روال اساس نامه ای برگزاری مجمع عمومی‌ و انتخابات، تعیین شود.

ب- هیئت مدیره و وظیفه ها و اختیارات آن

ماده ۱۸- هیئت مدیره دارای ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل است که از بین نامزده‌های واجد شرایط، با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی‌عادی و پس از فراهم آمدن زیرساخت های لازم ، با رای الکترونیکی اعضای انجمن، برای مدت۲ سال انتخاب می گردند.

کلیه فعالیت هیئت مدیره در تطابق با اساس نامه و با استناد به مفاد آن انجام خواهد شد.

تبصره ۱: هر عضو در تمام طول عضویتش می‌تواند فقط برای دو دوره عضو هیئت مدیره انجمن صنفی باشد.

تبصره ۲- هیچ عضوی نمی‌بایست بیش از یک دوره رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شود.

تبصره ۳ – خدمات هیئت مدیره افتخاری است.

تبصره ۴ –اعضای هیئت مدیره و بازرس نمی‌بایست در هیچ گونه معاملاتی که با انجمن یا به حساب انجمن انجام می‌گیرد به‌ طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع باشند. آئین نامه اجرائی موضوع این ماده همراه با مجمع عمومی موسس یا در نخستین مجمع عمومی عادی ( فوق العاده یا سالانه) به تصویب شرکت کنندگان در مجمع عمومی خواهد رسید. 

 

تبصره ۵- لیست نهائی داوطلبان نامزدی رکن هیئت مدیره و رکن بازرسی می بایست یک هفته پیش از برگزاری انتخابات برای اعضای انجمن با رعایت برابری حقوق نامزدان اطلاع رسانی شود. در رای گیری‌های غیر الکترونیک حضور فیزیکی نامزد عضویت در رکن مجمع عمومی ‌و رکن بازرسی، در دست کم یک محل رای گیری ضروری است.

ماده۱۹ هیئت مدیره موظف است، پس از قطعیت یافتن نتیجه انتخابات‌، ظرف یک هفته، اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود، یک رئیس، یک نایب رئیس و یک خزانه دار و هم‌چنین از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن یک دبیر انتخاب  کند.

در همین نشست، صاحبان امضای مجاز سند‌‌ها و مدرک های مالی وبرگه های تعهد آور را(رئیس‌، خزانه دار و یکی دیگر از اعضاءی هیئت مدیره (طی صورت‌جلسه ای انتخاب و به اطلاع بازرس و  اعضای انجمن برساند و نسخه ای از صورت‌جلسه موضوع این ماده را به همراه مدرک های مورد نیاز به منظور انجام تشریفات ثبت، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید.

تبصره: صاحبان امضای مجاز سند‌‌ها و مدرک های مالی و اوراق تعهد آور رئیس هیئت مدیره، خزانه دار و یکی از اعضای هیئت مدیره خواهند بود، ولی مسئولیت حقوقی آن با رئیس هیئت مدیره است.

تبصره: نخستین هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبه‌‌های مجمع عمومی ‌در وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی و دریافت گواهی‌نامه ثبت انجمن‌، به نام انجمن و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز، در بانک یا بانک‌های کشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن را در آن واریز نماید .

 

ماده ۲۰ –  جلسه‌‌های عادی زمان بندی شده هیئت مدیره با حضور ۵ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیم‌‌ها آن با رای۴ نفر از مدیران حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و هم‌چنین برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئیس یا نایب رئیس جلسه هیئت مدیره به طور فوق العاده تشکیل می‌گردد. در این صورت کلیه مصوبه‌‌ها می‌بایست به اطلاع اعضای هیئت مدیره رسانده شده و به تصویب دست کم ۷ نفر از اعضای هیئت مدیره برسد. ضرورت تشکیل جلسه فوق العاده و نظر اعضای موافق و مخالف می‌بایست در دفتر صورت جلسه‌‌ها نوشته شود.

تبصره  – برنامه زمانی و مکان برگزاری جلسه‌‌ها و نحوه دعوت از اعضای هیئت مدیره در اولین جلسه

هیئت مدیره تعیین خواهد شد. بازه زمانی برگزاری دو جلسه هیئت مدیره نمی بایست بیش از یک ماه باشد.

ماده ۲۱:  غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارائه عذر موجه به عنوان استعفای

شخصی از سمت هیئت مدیره تلقی می‌گردد و عضو علی البدل(با رعایت تعداد رای) جانشین عضو

مستعفی خواهد شد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر برعهده هیئت مدیره و تصویب آن با مجمع عمومی عادی خواهد بود.

ماده ۲۲- در صورت استعفاء‌، از دست دادن شرایط‌، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه اعضای هیئت

مدیره بر اساس ماده ۲۱، هیئت مدیره موظف است نتیجه را پس از تصویب در اولین مجمع عمومی عادی تنظیم و به وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نموده و تغییر در ترکیب هیئت مدیره را در اداره کل ثبت شرکت‌‌ها به ثبت برساند.

تبصره۱-زمانی‌که اکثریت اعضای هیئت مدیره، سمت خود را حفظ نموده باشند و علی البدلی نیز وجود نداشته باشد، انتخابات  برای تکمیل تعداد هیئت مدیره و علی البدل، در زمان باقی مانده دوره، برگزار می‌گردد .

تبصره ۲- در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اکثریت اعضای هیئت

مدیره(۴ نفر و بیش‌تر)، انتخابات هیئت مدیره باید تجدید گردد. در این صورت ظرف حداکثر یک ماه، بازرس انجمن موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به برگزاری انتخابات اقدام کند. 

تبصره۳ – درصورت استعفاء یا سلب عضویت هرکدام از اعضای هیئت مدیره یا بازرس که منجر به تجدید

انتخابات هیئت مدیره یا بازرس شود‌، فرد مستعفی یا سلب عضویت شده در اولین انتخابات نمی‌تواند

نامزد شود.

ماده۲۳-کلیه مکاتبه های اداری وبرگ های عادی انجمن با امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء نایب رئیس، ممهور به مهر انجمن و کلیه سند‌‌های مالی، برگ های رسمی‌بهادار و قرارداد‌های تعهدآور پس از تصویب هیئت مدیره با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

تبصره:  هیئت مدیره موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرس کلیه دفتر‌ها و سند‌‌های مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین، در اختیار بازرس قرار دهد.

 

ماده۲۴ – هیئت مدیره موظف است دست‌کم۳ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت

مجمع عمومی ‌به منظور تجدید انتخاب مسئولان انجمن، مجمع عمومی‌عادی را جهت برگزاری فرابخواند.

تبصره۱- هیئت مدیره پس از پایان دوره ماموریت، تا شروع مسئولیت هیئت مدیره جدید، مسئول حفظ کلیه دارایی‌‌ها و اموال و سند‌‌ها و مدارک انجمن خواهد بود.

تبصره۲- انتخابات انجمن در‌زمان برگزاری مجمع عمومی‌عادی سالانه و در پایان دستورکار مجمع عمومی خواهد بود.

 

ماده۲۵– سایر وظیفه ها و اختیارات هیئت مدیره :

۱- تهیه دفتر‌های رسمی‌ و قانونی انجمن صنفی (دفتر‌های مالی، عضویت و صورت‌جلسه‌های هیئت مدیره)

۲- اجرای دقیق مفاد اساس‌نامه و مصوبه‌های مجمع‌‌های عمومی.

۳- دعوت مجمع‌‌های عمومی‌درموعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی.

۴- بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیش‌نهاد آن به مجمع عمومی.

۵- تشکیل مرتب و به موقع جلسه‌های هیئت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی.

۶- تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی انجمن صنفی.

۷- انتخاب ومعرفی نماینده به نهادها ذی صلاح برای موارد خاص و معین.

۸- بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه‌های جاری و ضروری آن.

۹- همکاری درجهت تاسیس و تقویت شرکت‌‌های تعاونی و ایجاد  نهاد ها و امکانات رفاهی برای اعضاء.

۱۰- وکالت و نمایندگی انجمن در نهادها قانونی، حقوقی‌، قضائی‌، دستگاه‌های دولتی و ملی درحدود

مقررات این اساس‌نامه .

۱۱- بررسی و تهیه آیین نامه‌های داخلی و ارائه آن به مجمع عمومی‌برای تصویب.

۱۲- تهیه دو گزارش از عمل‌کرد کاری و عمل کرد مالی هیئت مدیره و ارائه آن به مجمع عمومی.

۱۳- تهیه بودجه مالی سال مالی بعدی انجمن صنفی.

۱۴- تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در  نهادها مختلف برای دفاع از خواسته‌های مشروع عضو ذی‌نفع مانند مالیات و نظام پزشکی و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی.

۱۵-تشکیل کارگروه‌های مختلف  برای اداره و پیش برد هدف‌های اساس‌نامه ای.

۱۶- اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن‌های صنفی دیگر به منظور تشکیل یا عضویت در کانون

انجمن‌های صنفی مربوط یا خارج شدن از کانون‌های مذکور.

تبصره: این تصمیم پس از تصویب مجمع عمومی عادی اجرائی خواهد شد.

۱۷- تامین امکان رای گیری الکترونیکی و اجرای آن

ماده ۲۶-  وظیفه‌های رئیس هیئت مدیره

۱- مراقبت بر حسن جریان امور انجمن صنفی و دعوت از اعضای هیئت مدیره به تشکیل مرتب جلسه .

۲-اداره جلسه‌‌های هیئت مدیره و تنظیم صورت‌جلسه‌‌ها با همکاری منشی جلسه.

۳- مسئول نهائی ابلاغ، پی گیری اجرا و گزارش انجام کار تصمیم‌‌ها و مصوبه‌‌های مجمع‌‌های عمومی ‌و هیئت مدیره به مسئولان انجمن صنفی

۴- امضای کلیه قرارداد‌ها و حکم‌‌های استخدامی‌کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی

که با تصویب هیئت مدیره استخدام یا به کار گمارده خواهند شد.

۵-امضای کلیه چک‌‌ها و سند‌‌ها و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور نمودن آن به مهر

انجمن صنفی .

۶- امضای کارت‌های عضویت اعضاء به اتفاق خزانه دار انجمن.

۷-انجام سایر اموری که به موجب اساس‌نامه بر عهده رئیس قرار دارد.

تبصره۱- قسمتی از وظیفه‌های غیرمالی رئیس هیئت مدیره که مربوط به امور اداری می‌باشد، با ذکر حدود آن،  قابل واگذاری به نایب رئیس و دبیر انجمن خواهد بود.

تبصره ۲- در غیاب رئیس هیئت مدیره‌، نایب رئیس انجام وظیفه  بند‌های۱و۲و۳ را به عهده خواهد

داشت.

 

ماده ۲۷ –  وظیفه ها واختیارات دبیر:

دبیر از بین اعضاءی هیئت مدیره انتخاب می‌شود ولی در صورت ضرورت می‌توان نسبت به استخدام دبیر بیرون از هیئت مدیره اقدام نمود.  با پایان اعتبار هیئت مدیره‌، رابطه استخدامی‌دبیر با انجمن صنفی نیز ملغی می‌شود.

تبصره: دبیرخانه انجمن صنفی تحت مسئولیت مستقیم دبیر انجمن و زیر نظر هیئت مدیره به منظور اداره

تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبه‌‌ هیئت مدیره در مرکز اصلی انجمن صنفی دایر و می‌تواند دارای

کارکنانی باشد که بنا به پیش‌نهاد رئیس هیئت مدیره یا دبیر و تصویب هیئت مدیره‌، به کار گمارده می‌شوند .

ماده ۲۸- دبیر می‌تواند در صورت تفویض از طرف هیئت مدیره، دارای وظیفه‌های  به شرح ذیل باشد:

۱-حفظ و نگهداری کلیه سند‌‌ها و مدرک‌ها و صورت‌جلسه‌‌ها و سابقه‌های اعضاء و دفتر‌های انجمن صنفی

۲- انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفی برابر وظیفه های محوله.

۳-نظارت بر حسن اجرای کار امور اداری و دبیرخانه انجمن و تهیه گزارش زمان بندی شده برای هیئت مدیره

۴-ابلاغ اساس‌نامه و بخش‌نامه‌‌ها و شیوه نامه‌های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده

مسئولان و اعضای انجمن صنفی.

۵- مهیا ساختن مکان تشکیل جلسه‌‌های مجمع‌‌های عمومی‌، هیئت مدیره و بازرس.

۶- ابلاغ مصوبه‌‌ها و تصمیم‌‌های ارکان انجمن و حکم‌ها  و نامه‌های واصله از نهادها قانونی و

دستگاه‌های اداری به مسئولان مربوط.

تبصره:  کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر رئیس هیئت مدیره پاسخ گو خواهد بود.

ماده ۲۹:  وظیفه ها واختیارات خزانه دار:

خزانه دار مسئول امور مالی انجمن صنفی بوده و دارای وظیفه ها و اختیاراتی به شرح ذیل است:

۱- امضای کلیه چک‌‌ها و سند‌‌ها و اوراق تعهد آور به اتفاق رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از صاحبان

امضای مجاز سند‌‌های مالی و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی.

۲-  اداره امور مالی انجمن، تهیه و تنظیم دفاتر و سند‌‌ها و صورت‌جلسه‌‌های مالی و رسیدگی و حفظ حساب‌های انجمن صنفی .

۳- رسیدگی به درستی سند‌‌ها و مدرک‌‌های تنظیم شده در مورد کلیه دریافت‌‌ها و پرداخت‌‌ها و تایید و امضای صورت حساب‌های مربوط .

۴- امضاء و صدور کارت عضویت اعضاء به اتفاق رئیس هیئت مدیره .

۵- نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسئولیت درحفظ اموال منقول، غیر منقول، وجوه،

سند‌‌ها، مدرک‌‌های مالی ودرستی معامله‌ها و قرارداد‌های انجمن صنفی .

۶- نظارت بر ثبت کلیه دریافتی‌‌ها و هزینه‌های انجمن صنفی در دفتر‌های رسمی ‌انجمن صنفی.

۷- پیش بینی بودجه و هزینه‌های یک ساله انجمن صنفی و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی.

تبصره۱: خزانه دار موظف است در پایان هر سال مالی، گزارش مالی انجمن صنفی را جهت ارائه به مجمع عمومی ‌تنظیم و برای تصویب به هیئت مدیره ارائه دهد.

تبصره ۲- رئیس هیئت مدیره موظف است یک ماه پیش از برگزاری مجمع عمومی، ‌گزارش مالی هیئت مدیره را جهت بررسی و تهیه گزارش طی نامه ای رسمی در اختیار بازرس قرار دهد.

ماده ۳۰ رکن بازرسی

رکن بازرسی انجمن صنفی‌، دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل است که با رای مستقیم و مخفی اعضای مجمع عمومی ‌و از بین نامزد‌های واجد شرایط عضو انجمن، برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند.

تبصره۱– هر عضو انجمن می‌تواند فقط برای دو دوره مسئولیت بازرسی را عهده دار شود.

ماده ۳۱- حدود وظیفه ها واختیارات بازرس

۱-تطابق مصوبه ها و فعالیت کاری و مالی هیئت مدیره و کارگروه های انجمن با مفاد اساس‌نامه

۲- نظارت بر کلیه کار‌های هیئت مدیره و مسئولان انجمن در حدود مقررات این اساس‌نامه و هم‌چنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجمع‌‌های عمومی‌عادی و فوق العاده و برگزاری انتخابات.

۳-رسیدگی و نظارت به دفتر‌ها و برگ‌ها  و سند‌‌های مالی و درآمد‌ها و هزینه‌های انجمن صنفی و مراقبت درحسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی.

۴- پی گیری و رسیدگی به شکایت اعضاء و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارائه به وزارت تعاون، کارو رفاه

اجتماعی و هم‌چنین ارائه رونوشت گزارش به هیئت مدیره یا مجمع عمومی(حسب مورد)

۵-رسیدگی واظهار نظر درمورد گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومی‌.

۶- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی‌ در صورت لزوم‌، با توجه به اختیارات مندرج در این اساس‌نامه

۷- شرکت در جلسه‌‌های هیئت مدیره(بنا به تشخیص بازرس) بدون داشتن حق رای.

۸-تهیه گزارش از عمل کرد مالی و کاری هیئت مدیره و بررسی گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی‌و ارائه آن به مجمع عمومی‌عادی

تبصره۱: بازرس باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی‌سالانه، گزارش مالی و کلیه محاسبات

انجمن را رسیدگی و نظر مثبت یا ایراد‌های خود را جهت رفع اشکال‌ به دبیرخانه انجمن ارائه دهد.

 تبصره ۲- در صورتی که بازرس در انجام مسئولیت خود به تخلفات مالی در انجمن برخورد کند موظف است گزارش خود را به نخستین مجمع عمومی‌( عادی یا فوق العاده) ارائه دهد. در صورت ضرورت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند مجمع عمومی‌عادی را به طور فوق العاده فراخوانده و گزارش خود را جهت تصمیم گیری ارائه دهد.

فصل چهارم
سایر مقررات

ماده ۳۲: نامزد‌های عضویت در هیئت مدیره‌، هیئت داوری و بازرس باید دارای شرایط زیر باشند:

۱-تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران.

۲- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران.

۳-عدم وابستگی اثبات شده به حزب ها و گروه‌های سیاسی غیرقانونی.

۴- نداشتن محکومیت قطعی کیفری موثر.

۵- عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۶- اشتغال به کار دندان پزشکی

 ماده۳۳- در اجرای ماده ۱۸ آیین نامه انجمن‌های صنفی وکانون‌های مربوط‌، به منظور ثبت و آموزش

اعضاء‌، هر دوره دست‌کم ۱% درصد حق عضویت دریافتی از اعضاء به حساب اعلام شده از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز خواهد شد .

ماده ۳۴:  در صورت بروز اختلاف بین اعضای هیئت مدیره با یک‌دیگر یا هیئت مدیره با بازرس یا

اعضای انجمن صنفی با هریک از اعضای هیئت مدیره یا بازرس، لازم است هیئتی با توافق طرفین تشکیل و به موضوع رسیدگی کند. در صورت بی نتیجه ماندن کار این هیئت، بنا به اساس نامه مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده با رعایت مقررات مربوط تشکیل می‌شود

تبصره: در صورتی که شرکت کنندگان مجمع عمومی عادی موضوع ماده ۳۴ ‌نتوانند پس از شنیدن نظر طرفین نتیجه گیری کنند، از بین خود ۳ یا ۵ نفر را به عنوان داور جهت حل اختلاف با دستور کار مشخص انتخاب نموده و با اعلام تنفس، تاریخی را برای ارائه گزارش هیئت مداوری تعیین می‌کند. در زمان تعیین شده مجمع عمومی‌با همان اعضای قبلی تشکیل و پس از شنیدن گزارش هیئت داوری تصمیم گیری خواهد کرد. 

ماده۳۵: مسئولان انجمن صنفی، موظفند هر نوع مدرک‌، دفتر و سند‌ مورد درخواست وزارت تعاون،

کار و رفاه اجتماعی را جهت بررسی در محل انجمن صنفی یا خارج از آن، با رعایت ضوابط قانونی و دریافت رسید قانونی در اختیار وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند .

ماده۳۶: انجمن صنفی در موارد زیر منحل می‌گردد :

۱- در صورت تصویب مجمع عمومی‌فوق العاده   با شرکت ۵۰درصد اعضاء

۲-گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیئت مدیره و عدم تجدید انتخابات توسط بازرس یا اعضای انجمن.

۳- در صورت صدور رأی قطعی از طرف نهادها قضایی کشور.

تبصره۱- انحلال انجمن، موجب تضییع حق یا اسقاط وظیفه دو طرف قرار داد منعقده قبلی نخواهد بود.

تبصره۲- چنان‌چه انجمن صنفی بنا به تصویب مجمع عمومی‌فوق العاده منحل گردد، مجمع مذکور موظف است در همان جلسه از بین اعضای کاردان با سابقه و مطلع حاضر در جلسه، نسبت به انتخاب ۳ یا ۵ نفر به عنوان اعضای هیئت تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورت‌جلسه، به وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید .

تبصره ۳- چنان‌چه انجمن صنفی به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیئت مدیره در مهلت مقرر قانونی یا

براساس رای نهادها قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی‌فوق العاده امکان پذیر نباشد‌، حداکثر ظرف دو هفته بازرس و رئیس هیئت مدیره با نظارت وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی این وظیفه را عهده دار خواهند شد . درصورت عدم وجود، حداکثر ظرف دو هفته باید هیئت تصفیه ای مرکب از ۳ یا ۵ نفر از اعضای کاردان و با سابقه و مطلع انجمن‌، با نظارت وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی تشکیل گردد

ماده ۳۷- چنان‌چه حداکثر تا پایان دوره اعتبار هیئت مدیره‌، نسبت به تشکیل مجمع عمومی ‌و تجدید

انتخابات هیئت مدیره اقدام نشده باشد، بازرس عدم تشکیل مجمع عمومی ‌و انتخابات را به اعضای انجمن اطلاع رسانی می کند. بازرس یا یک سوم اعضای انجمن صنفی حداکثر یک ماه پس از اطلاع رسانی بازرس‌، فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی‌ و تجدید انتخابات اقدام نمایند.

تبصره:  چنان چه حداکثر ۶ ماه پس از پایان دوره اعتبار هیئت مدیره تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد‌، بازرس موظف است انحلال انجمن صنفی را به وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی و در صورت دارا بودن عضویت کانون، به کانون ذی ربط اعلام نمایند .

ماده ۳۸- هیئت تصفیه موظف است حداکثر ظرف شش ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی به کلیه حساب‌‌های انجمن صنفی رسیدگی نموده، فهرست کاملی از کلیه دارایی‌های انجمن صنفی شامل اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی‌های انجمن صنفی را تهیه نموده، دارایی انجمن صنفی را پس از تسویه کلیه حساب‌های بدهکاران و بستانکاران و تأدیه بدهی‌ها، ضمن تنظیم و امضای صورت‌جلسه ای مابقی در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی در اختیارسازمان نظام پزشکی قرار دهند.

ماده۳۹هر گونه ابهامی‌در اجرای مقررات این اساس‌نامه‌، در هماهنگی با وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس قانون‌های مرتبط جاری تبیین خواهد شد.

ماده۴۰-  هرگونه تغییر در مفاد اساس‌نامه‌، پس از موافقت وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی و ثبت در اداره کل ثبت شرکت‌ها قابل اجرااست.

ماده۴۱- مهلت‌های مندرج در اساس‌نامه بدون احتساب روز‌های تعطیل خواهد بود .

این اساس‌نامه در۴فصل و ۴۱ ماده و ۶۲ تبصرهدر تاریخ  …  با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی‌موسس مورخ …  انجمن صنفی دندان پزشکان شهرستان … ( کارفرمائی) رسید. 

 

نام و نام خانوادگی و امضاء

 1. رئیس نایب رئیس، منشی و ناظران مجمع عمومی‌
 2. نماینده هیئت موسس

 

آئین نامه اجرائی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ اساس‌نامه
انجمن صنفی دندان‌پزشکان شهرستان… (کارفرمائی)

برای شفاف کردن فعالیت مالی و کاری هیئت مدیره‌ و بازرس دندان‌پزشکان شهرستان …

آئین نامه الحاقی تبصره ۴ ماده ۱۸ اساس‌نامه به تصویب مجمع عمومی رسید. برای تغییر این آئین نامه، تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بر پایه اساس‌نامه ضروری است.

ماده ۱: اعضاء هیئت مدیره و دبیر اجرائی یا مدیرعامل انجمن و هم‌چنین موسسات و شرکت‌ها و انجمن‌هائی که اعضای هیئت مدیره یا دبیرو مدیر عامل آن شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل یا دبیر آن‌ها باشند، نمی‌توانند بدون اجازه هیئت مدیره انجمن در معاملاتی که با انجمن یا به حساب انجمن می‌شود، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا در منافع آن سهیم شوند.

تبصره ۱)درصورت اجازه، هیئت مدیره مکلف است بازرس را از مفاد و جزئیات معامله ای که اجازه آن داده شده است بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی انجمن بدهد.

تبصره ۲) بازرس مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله، نظرخود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع عمومی تقدیم کند.

تبصره ۳)عضوهیئت مدیره یا مدیرعامل یا دبیر ذینفع درمعامله، در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی هنگام اخذتصمیم نسبت به معامله مذکورحق رای نخواهدداشت.
ماده ۲معاملات مذکور در ماده یک درهرحال ولو آن‌که توسط مجمع عمومی تصویب نشود، درمقابل اشخاص ثالث معتبراست مگردر موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث درآن شرکت کرده باشد.

تبصره۱)درصورتی که براثر انجام معامله، به انجمن خسارتی وارد آمده باشد، جبران خسارت برعهده هیئت مدیره و مدیرعامل( یا دبیر اجرائی) یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که به نفع اجازه انجام معامله رای داده و موجب تصویب آن شده‌اند و بازرسی است که نظر مساعد داده است، که همگی آنان، متضامناً مسئول جبران خسارات وارده معامله به انجمن می‌باشند.

ماده ۳ درصورتی که معامله مذکور در ماده یک این آئین نامه اجرائی، بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد، هرگاه مجمع عمومی عادی انجمن آن‌ را تصویب نکند، آن معامله قابل ابطال خواهد بود و انجمن می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و درصورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد، تا سه سال از تاریخ کشف آن، بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند. لیکن درهر حال، مسئولیت مدیر و مدیران یا مدیرعامل یا دبیر اجرائی ذینفع و بازرس درمقابل انجمن باقی خواهد بود.

تبصره ۱) تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی اعضای انجمن است که پس ازاستماع گزارش بازرس مشعر برعدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله دراین مورد، رای خواهدداد.

تبصره ۲) مدیر یا مدیرعامل یا دبیر ذینفع درمعامله حق شرکت در رای گیری نخواهد داشت.

تبصره ۳) مجمع عمومی مذکوردر این ماده به دعوت هیئت مدیره یا بازرس انجمن و در صورت امتناع آنان، با تقاضای هر ذینفع از ارگان‌های قانونی تشکیل خواهد شد.

ماده ۴مدیرعامل و دبیر اجرائی و اعضاء هیئت مدیره حق ندارند هیچ‌گونه وام یا اعتبار از انجمن تحصیل نمایند و انجمن نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این‌گونه عملیات به‌خودی خود باطل است.

تبصره) ممنوعیت مذکور در این ماده، شامل همسر، پدر، مادر،جد، فرزندان، نوه‌ها، برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز می‌باشد.


ماده ۵ مدیران و مدیرعامل و دبیر اجرائی نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات انجمن که متضمن رقابت باعملیات انجمن باشد، انجام دهند.

تبصره۱) هرمدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب زیان به انجمن گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. 

تبصره۲)منظور از زیان در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت.

ماده ۶ بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با انجمن یا به حساب انجمن انجام می‌گیرد به‌ طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود.

نمونه شماره ۱

به نام خدا

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان …

با احترام. با تقدیم مدرک‌های زیر برابر ماده ۱۳۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹و آئین نامه ها و دستورالعمل های آن تقاضای تاسیس « انجمن صنفی دندان پزشکان شهرستان …» ( کارفرمائی) را داریم.

با تشکر

نام و امضای دست‌کم ۱۰ نفر ( هرچه بیش تر بهتر)

مشخصات انجمن صنفی کارفرمائی مورد تقاضا

 1. نوع فعالیت: دندان‌پزشکی
 2. حوزه فعالیت: شهرستان …
 3. شرح فعالیت: فعالیت بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و آئین نامه ها و دستوالعمل های اجرائی آن.
 4. تعداد کل فعالان بر اساس آمار سازمان نظام پزشکی ….    نفر
 5. تعداد متقاضیان … نفر
 6. نام پیش‌نهادی مورد درخواست: انجمن صنفی دندان پزشکان شهرستان … ( کارفرمائی)
 7. نام و نشانی نماینده هیئت موسس:

۸-پست الکترونیک نماینده هیئت موسس:

۹-نام و نشانی اعضای هیئت موسس :

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام کارگاه محل اشتغال

سمت در کارگاه

تلفن همراه

نشانی

امضاء

۱

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

نمونه شماره ۲

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره شناس نامه و محل صدور آن

محل تولد

سال تولد

شماره کارت ملی

نشانی محل سکونت

نشانی محل کار (مطب)

تلفن تماس

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

 

 

 

۴

 

 

 

 

 

 

 

 

۵

 

 

 

 

 

 

 

 

۶

 

 

 

 

 

 

 

 

۷

 

 

 

 

 

 

 

 

۸

 

 

 

 

 

 

 

 

۹

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰

               

۱۱

               

۱۲

               

۱۳

               

۱۴

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 نمونه شماره ۳

 به نام خدا

به اطلاع همه دندان پزشکان شهرستان … می‌رساند که

« انجمن صنفی دندان پزشکان شهرستان …»( کارفرمائی) تشکیل و در تاریخ … با شماره … و شناسه ملی … به ثبت رسیده است. فراخوان برگزاری مجمع عمومی‌انجمن برای تصویب نهائی اساس نامه و انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس در مهلت قانونی اطلاع رسانی خواهد شد.

هیئت موسس انجمن صنفی دندان پزشکان شهرستان …

ناو و نام خانوادگی همه اعضای موسس

 نمونه شماره ۴

فراخوان برگزاری مجمع عمومی‌انجمن صنفی دندان پزشکان شهرستان …( کارفرمائی)

به اطلاع دندان پزشکان شهرستان… می‌رساند که مجمع عمومی‌انجمن صنفی دندان پزشکان …با شماره ثبت …مورخ… و شناسه ملی … در ساعت …  ( روز ، ماه، سال) در محل … به نشانی …

با دستور کار زیر برگزار خواهد شد.

دستور کار:

 • انتخاب رئیس سنی جلسه

۲-انتخاب هیئت رئیسه مجمع عمومی

 • گزارش هیئت موسس از فرایند تشکیل انجمن صنفی دندان پزشکان شهرستان … و چشم انداز آتی آن
 • تصویب اساس نامه
 • تصویب روزنامه برای اطلاع رسانی
 • تصویب حق عضویت
 • انتخاب هیئت نظارت بر انتخابات
 • برگزاری انتخابات و انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس بر پایه اساس نامه تصویبی.

نمونه شماره ۵

نام و مشخصات داوطلبان عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی شهرستان …

ردیف

نام کارگاه

نام و نام خانوادگی

کد ملی

سال تولد

میزان تحصیلات

سمت در کارگاه محل اشتغال

امضاء و مهر

نشانی محل کار و تلفن

۱

مطب

 

 

 

 

درمان گر

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه شماره ۶

به نام خدا

این جانب … دندان پزشک با مطالعه اساس نامه و ارائه مدرک های زیر تقاضای عضویت در انجمن صنفی دندان پزشکان شهرستان … (کارفرمائی) را دارم.

امضاء

 • فتوکپی شناس نامه، کارت ملی، و پروانه مطب
 • نشانی محل کار، تلفن ثابت، تلفن همراه، پست الکترونیک.

 

تاریخ …

تقاضای عضویت در انجمن صنفی دندان‌پزشکان  شهرستان ….

این‌جانب …. دندان‌پزشک با کارت ملی شماره …. و کارت نظام پزشکی شماره  …. ساکن شهرستان … که به عنوان یک پزشک بر مبنای اتیکز‌ پزشکی فعالیت اجتماعی و حرفه‌ای خود را انجام می‌دهم، پس از مطالعه اساس‌نامه انجمن، با پذیرش منشور اخلاقی همکاران انجمن، تقاضای عضویت در انجمن صنفی دندان‌پزشکان شهرستان …می نمایم و اعلام می دارم که خود را متعهد به بند‌های زیر می‌دانم:

۱-اجرای اساس نامه انجمن و دفاع از استقلال سازمانی آن ۲- اصل غیر انتفاعی بودن انجمن، ۳-  رعایت برابری حقوقی اعضای انجمن، نفی دسته بندی‌ و گروه گرائی‌، پرهیز از ایجاد انحصار اطلاعاتی و تشکیلاتی و هر عملی که موجب کاهش اعتماد و انگیزه در بین همکاران شود ۴ – نفی تحمیل باورداشت‌های فردی خود به دیگران و رعایت حقوق اساسی شهروندی اعضای انجمن۵- ایجاد شرایط مناسب جهت رشد و اطلاع رسانی دیدگاه‌های مخالف خود در زمان عهده دار بودن مسئولیت  ۶- قبول مسئولیت در انجمن و از این میان عضویت در هیئت مدیره به عنوان امکانی برای کار داوطلبانه و خدمت بیش‌تر به صنف ۶- به‌کار گیری خرد جمعی، اطلاع رسانی شفاف، گزارش دهی منظم زمان بندی شده و انتشار شفاف آئین نامه‌ها، مصوبه‌ها و اسناد انجمن برای بالاتر بردن سطح آگاهی اعضاء و تحکیم پیوند آنان با انجمن، ۷-پرهیز و پیش گیری از هر شیوه ای که ابهام مالی و کاری در انجمن ایجاد نماید.

با احترام

امضاء

نشانی و تلفن محل فعالیت حرفه ای : 

نشانی و تلفن محل سکونت فعلی :

تلفن همراه:

ایمیل:

نام به انگلیسی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام خانوادگی به انگلیسی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاه شما (لطفاً از Internet Explorer استفاده نکنید):

(اطلاعات شما نزد سایت محفوظ خواهد ماند)

*