آواز

چرخ‌ریسک جنگل گلستان

اگر به آمازون هم برود

باز هم به زبان خودش می‌خواند

کلاغ هم.

باور نمی‌کنم غراب

در آن سوی اقیانوس آرام

عقاب می‌شود!

پرنده به زبان خودش

آواز می‌خواند.

این شنونده‌هایند

که تغییر می‌کنند.

 

۲۰/خرداد/۱۳۸۷
تهران
آیرج کی‌پور

بدون دیدگاه

دیدگاه شما (لطفاً از Internet Explorer استفاده نکنید):

(اطلاعات شما نزد سایت محفوظ خواهد ماند)

*